Capricorn and 10th house

capricorn20

Status, old age, adulthood, career, position in society, ambitions, structures and frames, systems, institutions, paradigms, banks, governmental offices, authority, parents, mother, work, goal, aims, values, influence, visibility, “doing the right thing”, bones, teeth, skin, management, organizing, discipline, army, hierarchy, hard until you’re 30 then it gets easier, experience, time, politics, workplace, boss, authority figures.

      baphomet

סטאטוס, גיל מאוחר, קריירה, מעמד בחברה, שאיפות, מסגרות, מערכות, מוסדות, מבנים, בנקים, משרדי ממשלה, סמכות, הורים, אמא, עבודה, מטרה, יעדים, ערכים, השפעה, נראות, “הדבר הנכון”, עצמות, שיניים, עור, ניהול, ארגון, סדר, משמעת, צבא, היררכיה, עד גיל 30 קשה אחר כך קל, נסיון, זמן, פוליטיקה, מקום עבודה, בוסים, דמויות סמכותיות

Taurus and 2nd house

taurus20

resources, talents, abilities,inclination, money, work, real estates, finances, material, endurance, throat, voice, obstinacy, persistence, practical beauty, appearance, food, gluttony, obesity, sex, urge, lust, nature, soil, earth, physical house, physical body, stamina.

משאבים, כשרונות, כסף, עבודה, יכולות, נכסים, נדל”ן, חומר, התמדה, גרון, קול, עקשנות, יופי מעשי, מראה, אוכל, גרגרנות, השמנה, מין, יצר, תאווה, טבע, אדמה, בית פיזי, גוף פיזי, סיבולת

Cancer and 4th house

cancer20

Home, childhood, parents, values that were absorbed in childhood, house you live in the present, residency, eyes, containing, womb, breast, empathy, intuition, understanding environment and others intuitively, identifying, imagination, resemblance, taking care, nutrition, cooking, hosting

F0_0200_0200_234

בית, ילדות, הורים, אבא, ערכים שהוטמעו בילדות, בית פיזי שגרים בו בהווה, מקום מגורים, עיניים, הכלה, רחם, חזה, אמפתיה, אינטואיציה, הבנת הסביבה ברמה אינטואיטיבית, הזדהות ויכולת הזדהות, דמיון ודומות, טיפול, הזנה, בישול, אירוח

Gemini and 3rd house

gemini20

Ideas, communication, thinking, knowledge, information, data, details, facts, siblings, everyday surrounding, neighborhood, neighbors, short rides, short trips, gossip, teaching, learning, young age, lungs, arms, hands, culture we live in, adaptation, talk, lecture, writing, marketing, sale, school, elementary and high school studies, childhood, driving, playing the piano, tennis

F0_0244_0000_3535

רעיונות, תקשורת, קומוניקציה, חשיבה, ידע, אינפורמציה, פרטים, עובדות, אחים, סביבה יומיומית, סביבה קרובה, נסיעות קצרות, שכנים, רכילות, הוראה, לימוד, גיל צעיר, ריאות, ידיים, תרבות שחיים בה, הסתגלות, דיבור, כתיבה, שיווק, מכירות, בית ספר, לימודים ביסודי ובתיכון, ילדות, גיל צעיר, נהיגה, נגינה בפסנתר, טניס

Aquarius and 11th house

aquarius20

multiplicity, community, clan, trauma, organizations, separatism, isolationism, aristocracy, idealism, old age, vision, donations, distribution, spread, snobism, group belonging, group, blood circulation, nervous system, sight, seeing, height, science, virality, masses, internet, fraternity, empathy, sympathy, friends, aquainters, groups, the “right circles” (for status, ambitions, gaining goods ad respect atc)

F0_0244_0000_4353543

ריבוי, קהילה, חמולה, טראומה, ארגונים, בדלנות, אריסטוקרטיה, אידיאלים, חזון, גיל מאוחר, תרומות, פיזור, הפצה, סנוביות, שייכות לקבוצה, קבוצה, מחזור דם, מערכת עצבים, ראייה, גובה, מדע, וירליות, המונים, אינטרנט, אחווה, אמפתיה, סימפטיה, ידידים, חברים, קבוצות, “החוגים הנכונים” להגברת סטאטוס, יוקרה, הטבות ורווחים

Pluto

crisis, totality, transformation, fanaticism, investigation, deep penetration, isolationism, scarcity, caution, influence, being able to be deeply influenced, subconscious, karmatic, a catalyst for crisis or crisis related, traumatic, tutorial, trigger, rebirth,

משברים, טוטאליות, טרנספורמציה, פנאטיות, חקירה לעומק, בדלנות, זהירות, תהליכים טרנספורמטיביים, יכולת השפעה, יכולת להיות מושפע לעומק, מתקשר לתת מודע, קרמטי, מתקשר לתהליכים גדולים ולא ידועים, משברי, טראומתי, מלמד, מפתח, לידה מחדש, ללמוד על בשרך לעומק

Neptune

Idealism, longing, idolization, dissolving, lack of boundaries, sensations, imagination, ideas, empathy, confusion, haze, omnipotention / impotention, fantasies, illusions, unity, group-oriented instincts, identification, identity and lack of it, sacrificing, victimhood, treatment, religion, celebs, needs and needs identification, sensitivity, trends spotting

types: beauty carer, celeb, idol, nurse, victim, carer, inspiration, muse, fashionista, artist, artist manager, curator, film critique

אידיאליזם, כמיהה, נשגב, מסמוס, חוסר גבולות, רגשות, דמיון, רעיונות, הזדהות, ערפול ובלבול, אומניפוטנציה/אימפוטנציה, פנטזיות, אשליות, אחדות, אינסטינקטים ברמת הכלל, אמפתיה, הכלה, הזדהות, זהות ואובדן זהות, הקרבה, קורבנות, טיפול, דת, סלבס, זיהוי צרכים,זיהוי טרנדים

טיפוסים: קוסמטיקאית, סלבריטי, פנטזיה (דמות פנטזיונרית, אידיאל), אחות רחמניה, קורבן, מטפלת, השראה, מוזה, אופנאית, אמנית, סוכנת אמנות, אוצרת, מבקר קולנוע, תעשיין

Moon

mother, nourishment, instincts, protection, feelings, sensations, senses, body, me, relations, others, relationships, inner world, mentality, memory, infancy, childhood, desires (longing, want), empathy, understanding, yearning, longing, therapy, trends, needs fulfillment, taking care of, home, pampering, prince, women, children, money, energy, humor

types: mother, lover, carer, prince, princess

אמא, הזנה, הכלה, אינסטינקטים, הגנה, רגשות, תחושות, חושים, גוף, אני, יחסים, אחרים, מערכות יחסים, עולם רגש, עולם פנימי, זיכרון, גיל ינקות, ילדות, ילדות מוקדמת, תשוקות (משתוקק אל, רוצה), הבנה, הזדהות, כמיהה, זהות, טיפול, טרנדים, מילוי צרכים, פינוק, נסיך/ה, נשים, ילדים, כסף, אנרגיה, הומור

טיפוסים: אמא, אהובה, דמות מטפלת, נסיך, נסיכה

Saturn

To understand Saturn in a chart try to combine the following qualities with the interpretation of its placement by house and sign:

difficulty, hardship, authority, lessons, development, growing, initiative, ambition, achievements, status, restrictions, restraint, reduction, concentration, old age, delay, frugality, learning, sense of scale, measurement, effort, experience, work, drive, motivation, resources, late bloomer, impotention, lack of ability, fear, absence, deprivation, lacking, repression, awareness to limitations and limits, karma, segregation, separation

קושי, סמכות, שיעורים, התפתחות, גדילה, יוזמה, שאפתנות, הישגים, מעמד, מגבלות, הגבלה, צמצום, גיל מאוחר, late bloomer, סמכות, עיכוב, קשיים, חסכנות, למידה, מידה, מידתיות, מאמץ, נסיון, עבודה, גיל מאוחר, דרייב, הנעה, משאבים, אימפוטנציה, חסכים, היעדר, הדחקות, מודעות למגבלות, קארמה, בידול

טיפוסים: מורה, מחנך, אבא, בוס, מנהל, דמויות סמכותיות, עריץ, דיקטטור, ראש ממשלה

Uranus

To understand Uranus in a chart try to combine the following qualities with the interpretation of its placement by house and sign:

Invention, sudden thoughts, ideas, thinking, distance, alienation, reflection, learning, instantly, suddenness, inspiration, sudden events, incoherency, infrequency, abruption, disturbance, hectic, dissatisfaction, restlessness, weirdness, deviation, breaking the rules, exceeding procedures, rebelliousness, individualism, ambition, originality, curiosity, willing to go all the way to gain knowledge, nonconformism, otherness

הברקה, המצאה, גאונות, ריחוק, חשיבה, רעיונות, התבוננות, למידה, פתאומיות, השראה, אירועים פתאומיים, חוסר קשר, קטיעת רצף, אי מנוחה, תזזיתיות של חוסר סיפוק, מוזרות, חריגה, קיצוניות, שבירת מוסכמות, חריגה מנהלים, מרדנות, אינדבידואליות, שאפתנות, חקרנות, מקוריות, נונקונפורמיות, אחרות.